ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας. (Υπόδειγμα 1)
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν.1599/86
3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας από τη Λιμενική Αρχή (20 EURO).
4. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (03) EURO.
5. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ επτά (07) EURO.
6. Δύο φωτογραφίες ενδιαφερομένου.
7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια
Υπηρεσία.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.


ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Πέντε ημέρες εργάσιμες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.
Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ και μόνο σε ομογενείς.

 

(ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης)

 

 

Υπόδειγμα 1

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΔΗΛΩΣΗ                                                 ΠΡΟΣ Λιμενική Αρχή___________

ΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________________            Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε
ΟΝΟΜΑ:________________________________           ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:________________________
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_______________________
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:___________________
_________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_______________________
_________________________________________              Ο Αιτών - Δηλών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_____________________________

 

 

 

 

 

Ο ΟΦΣΧ (Όμιλος Φουσκωτών σκαφών Χίου) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα για τους λάτρεις και τους υποψήφιους αγοραστές των φουσκωτών σκαφών. Περιέχει πληροφορίες για γλίστρες, ρυμούλκηση σκάφους, έκδοση ή ανανέωση αδειών, ψάρεμα, νομοθεσία περί φουσκωτού, φωτογραφίες από φουσκωτά σκάφη και από την Χίο, οδηγίες για ναυτικούς κόμπους, ιστορία του Ομίλου και των μύλων της Χίου, και άλλα χρήσιμα για σωστή χρήση και ασφαλή πλεύση των φουσκωτών σκαφών. Θα χαρούμε να ακούσουμε οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε, είτε θετική είτε αρνητική!
 
Banner
Banner
Banner

We have 8 guests online